top of page

Koronapandemi reduserer kvinners rettigheter

Oppdatert: 30. nov. 2020


Illustrasjon av Casper Sørestrand

Koronapandemien har hatt mange konsekvenser verden om. Blant annet har den ført med seg store økonomiske tap, en rekke nedstenginger av offentlige rom og avlysninger av sosiale sammenkomster. Én korona-konsekvens de færreste kanskje er klar over, er reduksjonen av kvinners rettigheter. Pandemien fører nemlig til en innskrenkning av abortlover og flere tvangsekteskap i mange land. Dette skjer fordi abort ikke anses som en «livsnødvendig tjeneste» sammenlignet med behandling av covid-19 pasienter. Forskning tilsier derimot noe annet - fra tidligere pandemier har vi sett at tilgangen på reproduktive helsetjenester har vært livsviktig for kvinner under slike forhold. Flere land har fått kjenne på følgene av disse innskrenkningene, blant annet Polen.

Polen har en av de strengeste abortlovene i Europa. Kvinnene i landet har kun lov å ta abort når deres eget liv og helse er i fare. De polske myndighetene har nylig lagt frem noen nye lovforslag som vil begrense rettighetene til polske kvinner ytterligere. De foreslår blant annet at alvorlig sykdom eller skade på fosteret ikke lenger skal være en god nok grunn til å ta abort. En rekke demonstrasjoner mot disse endringene har funnet sted den siste tiden. Polske innbyggere er redd for at de nye lovforslagene skal bli godkjent i skyggen av koronaviruset.


«They would not only endanger the health and lives of women and girls but also obstruct young people’s access to the information that they need for healthy sexual relationships.”

Store deler av den polske befolkningen frykter at de strenge abortreglene vil føre til en avverging av seksualundervisningen i skolen, og gjøre det vanskeligere for unge kvinner å få tak i informasjon. De argumenterer for at viktige emner, som samtykke, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer, vil bli utilgjengelig for unge polske kvinner. Dette vil føre til manglende kunnskap om temaet, som vil forårsake uønskede svangerskap, som igjen fører til flere aborter. I tillegg vil det gjøre det lettere å ta dårlige valg, og kvinner vil i større grad bli utsatt for overgrep og voldtekt. Et abortforbud som er så restriktivt er ikke bare urettferdig ovenfor kvinnene som ikke får bestemme over egen kopp, men også ovenfor barna som kommer uønsket til verden.

Tusenvis av innbyggere i Polen samles i gatene for å demonstrere mot innskrenkningen av abortloven

Den 4. november i år besluttet myndighetene i Polen å utsette innføringen av abortforbudet. Dette kan virke som en gladnyhet, men det er ingen grunn til å feire. Mange tror at utsettelsen er ment som en distraksjon fra myndighetenes side, mens de egentlig bare venter på at demonstrasjonene skal få mindre oppslutning. Dermed vil det nasjonale og internasjonale engasjementet avta, og de vil kunne vedta lovforslaget når det er mindre motstand mot det.

Det er ikke kun de forsterkede abortlovene som reduserer kvinners rettigheter i koronatider - det har også foregått flere tvangsekteskap i denne perioden. Som følge av pandemien har veldig mange blitt permittert og arbeidsledige. Folk i fattige land, uten inntekt, har ikke lenger råd til å brødfø familiene sine. De må derfor finne en ny inntektskilde, som i mange tilfeller har vært å gifte bort døtre til eldre menn. Et halvt år med koronapandemi har ført en halv million flere jenter inn i barneekteskap enn tidligere. FN forventer at pandemien vil resultere i 13 millioner flere barneekteskap mellom 2020 og 2030.


For mange av barnebrudene er bryllupet og bryllupsnatten deres livs største mareritt. For mange er ekteskapet en frihetsberøvelse i den grad at FN definerer det som moderne slaveri.

I Frankrike og Spania har apotekene innført et kodeord, «maske 19», som kvinner kan benytte seg av hvis de er offer for vold i nære relasjoner. Denne funksjonen ble innført grunnet at mange har vært stengt inne under «lock down» med en voldelig partner. Om en kvinne benytter seg av kodeordet, skal de ansatte på apoteket varsle politiet på en diskré måte. Dette er en positiv varslingsfunksjon for kvinner som er i fare på grunn av vold i eget hjem.


Koronapandemien er med andre ord et stort skritt i feil retning for kvinners rettigheter. Den 1. oktober skulle Redd Barna ha feiret 25-årsjubileum for Beijing-erklæringen, hvor 189 land lovte å redusere vold mot kvinner. Covid-19 har sendt denne utviklingen flere år i feil retning. Som konsekvens av at samfunnet har stått ovenfor mange nye problemstillinger angående helse, har kvinner verden om opplevd en redusering av deres rettigheter. I tillegg til innskrenkninger av abortlover, har barne- og tvangsekteskap, samt vold mot kvinner, også økt i denne perioden.

Som om dette ikke var nok, ser vi også en parallell økning i tenåringsgraviditeter og overgrep mot kvinner. De som allerede er blitt rammet av tvangsekteskap, barneekteskap eller kjønnslemlestelse, er igjen mer utsatt for vold og andre påkjenninger, grunnet manglende tilgang på helsetjenester.

Så ja, korona har flere konsekvenser enn de vi kanskje ser med en gang. En slik global pandemi setter samfunnets og verdens evner på prøve. Mer enn noensinne er det viktig at vi står sammen, med én meters avstand, og støtter kvinnene i Polen, og resten av verden, for kampen om likestilling.

Resurser:

Les mer om barneekteskap; Problemet og hvordan vi kan løse det:

Støtt kvinnene i Polen, og signer underskriftskampanje:

Kilder:

(Besøkt: 4. Nov/2020)

https://www.tv2.no/a/11740421/ (Besøkt: 5. Nov/2020)

https://www.tv2.no/a/11352106/ (Besøkt: 6. Nov/2020)

Bildekilder:

144 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page