top of page

Jimmy Carter, en kjernekar

I mine øyne er Jimmy Carter er USAs beste president. Han var og er fortsatt en kjernekar! Ikke mange kjenner til Jimmy Carter, noe som er helt ufortjent. Mannen er rett og slett helt fantastisk, og jeg skal forklare hvorfor.


Jeg hopper over oppvekst og Jimmy Carters tid før han ble president ettersom det ikke er så utrolig spennende. Jimmy Carter ble president i 1977, han ble sittende i 4 år (Sirevåg & Jensehaugen, 2019). Han vant valget i 1976 mot Gerald Ford (daværende president) ved hjelp av en peanøtt statue (Atlas Obscura, u.å.). Det er faktisk ikke tull! Her er et bilde av statuen:

Peanøtter var tydeligvis veldig appellerende for befolkningen i Georgia... Hvordan en peanøtt kan sikre stemmer er utenfor min forståelse, men den skal tydeligvis ha hatt en innvirkning på valgresultatet. En liten fun fact før jeg forsetter: Det er hull i peanøtt statuen. Folk mener det er laget av The Secret Service for å sjekke etter bomber (Atlas Obscura, u.å.).


Nå som denne fascinerende peanøtten er ut av veien kan jeg endelig fortsette med Jimmy Carter. Jimmy var demokrat, og da en ganske liberal en. Planen hans var å revolusjonere utenrikspolitikken til USA ved å fokusere på menneskerettigheter og fred (Buckland, 2019). Han ville også skaffe et gratis helsevesen, øke de rikes skatter og skape et eget departement for

Bilde av Mark Goebel utdanning (Moe, 2019). Mannen var en idealist med utrolig god politikk. Jeg kan dessverre ikke love at all politikken hans fikk gjennomslag, men poenget er at planene hans var revolusjonerende.


Carter startet presidentperioden sin ved å benåde alle i USA som hadde unngått/rømt fra verneplikten under Vietnamkrigen. Ikke mange liker Vietnamkrigen, så dette var en meget god start for Jimmy Carter. Etter dette går det dessverre nedover. Jimmy var en "outsider", noe som ga ha et dårlig forhold til kongressen. Han ville ikke gi politiske tjenester til kongressmedlemmene og han var generelt fiendtlig mot dem. Uten kongressen fikk ikke Carter gjort noe særlig banebryterne dessverre. Han fikk gjort et par ting så klart, blant annet ga han Panama-kanalen tilbake til Panama og han signerte SALT II avtalen (Wikipedia, n.d.).

Jimmy Carters periode som president var preget av en rekke kriser. Den første var den amerikanske energikrisen. Jimmy ba befolkningen spare strøm, og han installerte til og med solcellepaneler på Det Hvite Hus (Wikipedia, n.d.). . Han gikk også mye med gensere for å spare strøm på varme. Carter startet Departementet for Energi og han innførte politikk for å diversifisere energikildene i landet, alt dette for å ta knekken på krisen. Han gjorde sitt beste for å svekke konsekvensene med både personlige og politiske tiltak. Krisen tok slutt i 1979 (Wikipedia, n.d.).


Carters presidentperiode var preget av økonomisk resesjon. Det var ikke Jimmy sin feil på noen måte, resesjon kom i hovedsak av økte oljepriser og ukontrollerbar inflasjon. Han gjorde sitt beste for fikse økonomien (Sirevåg & Jensehaugen, 2019), men ettersom det som skapte krisen var utenfor Carters kontroll var det vanskelig å ta knekken på den.


Den siste krisen Jimmy Carter opplevde i sin president periode var den Iranske gissel-krisen. I 1979 tok en gruppe iranske studenter over den amerikanske ambassaden i byen Tehran (Sirevåg & Jensehaugen, 2019). Disse studentene var støttet av den Iranske Revolusjonen og ønsket et konservativt teokrati. Studentene tok 52 amerikanske diplomater/borgere som gisler. Ved starten av krisen isolerte Carter seg selv i Det Hvite Hus i 100 dager for å redde gislene uten militær handling. Dessverre greide han ikke dette - Jimmy brukte alle sine 48 siste timer som president på å forsøke å redde dem. Denne krisen gjorde at Jimmy Carter tapte valget overlegent. Gislene ble reddet i 1981 av Ronald Reagan (Wikipedia, n.d.) ,


Til tross for at Carter ikke fikk gjort mye synes jeg han er USAs beste president. Hvorfor? Vel, grunnen til at jeg mener dette er hans idealisme. Han fulgte ikke de konvensjonelle reglene for å få politikken sin fram, ettersom det gikk imot idealene hans. Et perfekt eksempel på Carters idealisme er hans innsats for å løse den iranske gisselkrisen uten militær makt. For Carter var det også utrolig viktig at han ble sett på som et normalt menneske.


Jeg elsker han også, så klart, for politikken han ønsket å føre. Det var ikke Carters feil at han ikke fikk gjort så mye. Om kongressen hadde vært mer samarbeidsvillig hadde USA vært helt annerledes den dag i dag. Om kongressen hadde gitt etter hadde USA kanskje hatt et gratis helsevesen, blant annet. Han greide også å fikse en fredsavtale mellom Egypt og Israel (Wikipedia, n.d.).


Jimmy Carters arbeid forsetter heldigvis etter han gikk av som president i 1981, men før jeg snakker om det må jeg nevne en liten hendelse som skjedde i 1979. Da ble nemlig Carter angrepet av en kanin. Han var på fisketur i Georgia når en kanin hoppet i vannet og angrep båten hans. Dette er heller ikke tull. Hendelsen ble kalt "Killer Rabbit Attack" av media (Cillizza, 2017). Her et bilde rett før hendelsen:


Kaninen på vei mot Carter. Bilder fra CNNNå til Carters karriere etter hans tid som president. Jimmy greide ikke å sitte stille lenge, for allerede i 1982 startet han The Carter Center, en ikke-statlig og ikke-profitt organisasjon som jobber for å bedre menneske rettigheter og hindre menneskelig lidelse. Organisasjonen har bedret livskvaliteten til mennesker i over 80 land. I 2002 vant Carter fredsprisen for sitt arbeid for fred og menneskerettigheter. Arbeidet gjennom Carter-senteret og fredsavtalen mellom Egypt og Israel var viktige grunner til at Carter vant prisen (Wikipedia, n.d.).


Carter er en sykt kul kar og her er en liten liste med ting som gjør han enda kulere:


-Stemte for abort til tross for å være kristen

-Er imot dødsdom

-Han vil ha streng våpenkontroll

-Han er for homofilt ekteskap til tross for troen sin. Han sa til og med at han tror at Jesus også ville støttet det.

-Han er for en maksgrense for penger brukt på valgkampanjer. Når USA fjernet deres grense sa Carter "U.S. is no longer a functioning democracy" ().

-Han var diplomat i Nord-Korea

-Han ønsker et palestinsk hjemland

-Han solgte president-yachten

-Han forbød folk å spille "Hail the Cheif" i hans nærvær ettersom han ikke ville virke viktigere enn andre mennesker.

-Støttespiller av "Civil Rights" bevegelsen på 1960-tallet.


Jimmy Carter er en kjernekar! Han er oppriktig en helt, og det sykeste er at han fortsatt holder på med humanitært arbeid til tross for at han er 96 år gammel (Sirevåg & Jensehaugen, 2019).


GÅ OG HYLL JIMMY CARTER NÅ, DITT NEK!


Kilder:

Atlas Obscura, (u.å.) Jimmy Carter Smiling Peanut. https://www.atlasobscura.com/places/jimmy-carter-smiling-peanut


Buckland, D. (2019). "Jimmy Carter’s Liberalism: A Failed Revolution of U.S. Foreign Policy?". i E-ir. https://www.e-ir.info/2019/06/16/jimmy-carters-liberal-aspirations-a-failed-revolution-of-u-s-foreign-policy/


Cillizza, C. (2018). "Jimmy Carter was once attacked by a rabbit. On a boat." i The Washington Post . https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/03/09/jimmy-carter-was-once-attacked-by-a-rabbit-on-a-boat/


Moe, R. (2019). "Health Care for All – A Cautionary Tale from the 1970s". I History News Network. https://historynewsnetwork.org/article/171720


Sirevåg, Torbjørn; Jensehaugen, Jørgen (2019, 23. September). Jimmy Carter i Store norske leksikon. https://snl.no/Jimmy_Carter


Wikipedia, (u.å.) "Jimmy Carter", På Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter


198 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page