top of page

Partiguiden

Den klassiske høyre-venstre-aksen tar utgangspunkt i statens makt i samfunnet og skattepolitikken. Da er det lett å glemme at partiene gjerne plasserer seg annerledes i andre saker. Vi har tatt utgangspunkt i tema vi mener er viktig for ungdom og plassert partiene på akser etter hvordan de stiller seg til dem. Hvis du trykker på partilogoene på aksen, vil du få opp mer informasjon om partiets standpunkt. Noen viktige begreper er uthevet i rosa, og om du trykker på disse, vil du få opp en forklaring. Husk at dette kun er en forenkling, og at alle saker har mange sider, nyanser og sjatteringer!
Håper du får noe ut av det, og om du har stemmerett:

Godt valg!

Fraværsgrensen

Fraværsgrensen ble innført høsten 2016. Forslaget ble stemt frem av Høyre, Frp, Sp og Ap. Grensen gjør at man ikke vil få standpunktkarakter i et fag dersom man har mer enn 10% ikke-dokumentert fravær.

Avskaffe

Beholde

Inntaksmodellen

Hva er viktigst? Å ha retten til å gå på nærskolen sin, eller å ha muligheten til å gå på den skolen man vil? Et annet spørsmål er hvem som skal bestemme valg av inntaksmodell - staten eller fylkeskommunen?

Nærskole-prinsippet

Fritt skolevalg

Testing i skolen

Er prøver, eksamen og lekser bare en stressfaktor i elevenes liv, eller er det en god måte å kartlegge og styrke eleven på? Gir dagens karaktersystem et urettferdig bilde på elevens evner?

Mindre testing

Mer
testing

Psykisk helse

Unges psykiske helse har kanskje kommet mer på dagsorden, men det gjenstår fortsatt mye arbeid for å sikre gode helsetilbud. Hva tenker de ulike partiene er viktig for å styrke det allmenne psykiske helsen?

Kutt i klimagassutslipp

Alle partiene mener man må gjøre noe for å hindre klimagassutslipp, men de mener det er viktig i ulik grad. De fleste partiene har satt et mål for antall prosent av klimagassutslipp de mener vi må kutte innen 2030. Prosentandelen vil bli målt med utgangspunkt i utslippene i 1990. Så langt har vi kuttet 3,9%, men her er det verdt å nevne at Norge hadde en utslippsøkning fra 1990 til 2007, og at vi med utgangspunkt i tallene fra 2007 har kuttet nesten 13%. En ting er målene partiene setter seg, men hvordan har de tenkt og nå dem? Og er det realistisk at de vil få dette til?

Kutte mye

Kutte mindre

Olje

Vi har mye å takke oljen for. Den har gitt oss mange arbeidsplasser og et solid oljefond som er en stor trygghet gjennom kriser, som for eksempel korona. Likevel er det et faktum, lagt frem i blant annet FNs klimarapport, at oljen gir store klimagassutslipp som gir alvorlige konsekvenser for klimaet vårt. Spørsmålet er hvor mye Norge skal gjøre for å unngå de største utslippene. 

For elektrifisering av sokkelen

Fortsette oljeleting

Stanse oljeleting

Mot elektrifisering av sokkelen

Kilder
Åpne kilder

Alle partiprogrammene

NRK sin partiguide

Sveinung Rotevatn, Sofie Marhaug og Jonas Foldnes

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/stipend-og-lan-fra-lanekassen/a/030994 

https://naob.no/ordbok/skjemavelde 

https://www.utdanningsnytt.no/fritt-skolevalg-fylkesarsmoter-inntaksordning/vestfold-og-telemark-delt-pa-midten-om-inntaksordning/172815

https://www.helsenorge.no/rettigheter/fritt-behandlingsvalg/ 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/mobbeombudet/#gref 

https://nn.wikipedia.org/wiki/Regjeringa_Bondevik_II 

https://www.aftenposten.no/norge/i/JPKr8/helsedirektoratet-vil-ha-bemanningsnorm-i-skolehelsetjenesten 

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/veibruksavgift-pa-drivstoff/co2-avgiften/id2603484/ 

https://no.wikipedia.org/wiki/Biodrivstoff 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kraftkrevende_industri 

https://www.tu.no/artikler/verdiskapende-gronn-industri-trenger-ny-norsk-kraft-hvordan-skaffer-vi-den/504963 

https://no.wikipedia.org/wiki/Karbonfangst_og_-lagring#Kostnader_for_CO2-rensing 

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/klimakvoter/id2076655/ 

https://www.mdg.no/klimabelonning 

https://www.faktisk.no/artikler/z2qqd/dette-ma-du-vite-om-iskanten 

https://naturvernforbundet.no/lofoten-vesteralen-og-senja/lofoten-vesteralen-senja-og-oljeboring-article16568-1467.html 

https://www.fiskeribladet.no/nyheter/ap-gloymer-moreblokkene/8-1-50887 

https://energiogklima.no/klimavakten/norges-utslipp/ 

Laget av

Journalistikk

Liva Berge Flo

Laura Wanvik

Jørgen Galdal

Utvikling

Jørgen Galdal

bottom of page