top of page

Hva feiler 04?

Oppdatert: 11. mai 2022

OBS! Vi gjør oppmerksom på at dette er en tekst av satirisk art. Vi anerkjenner at alle mennesker født i 2004 er egne, verdifulle individer med alle ulike personligheter og væremåter. For humorens skyld har vi i denne artikkelen valgt å skjære alle under samme kam - men vit at dette ikke er i overensstemmelse med vår genuine virkelighetsoppfatning.

Så vennligst ikke gidd å bli krenket<3


De siste årene har vi sett en utvikling blant Bergens Kattenelever - de har blitt smartere. Gjennom mange år med hardt press fra de prestasjonsrike omgivelsene sine, har elevenes gener tilpasset seg og bikket et karaktersnitt på 5,1. Vi har nådd såkalt "elitestatus".


Men! Enhver medalje har sin bakside, og dette tilfellet er dessverre intet unntak. Man skulle kanskje tror at høyere status er ensbetydende med mer veloppdragne og velfriserte elever, men nei. I samsvar med Kattens økning i snitt, har vi også sett en økning i hærverk og kaos på skolens områder.

Faktisk har mengden hærverk økt med hele 250% siden 2020 (kilde: Lise), da skolen nådde sitt hittil høyeste opptakssnitt.

Med andre ord kan vi koble tendensen direkte til 04-ernes inntog på skolen, som utvilsomt er den dominerende kilden til de lovløse tilstandene som nå råder.


Hva fører såpass intelligente og kompetent ungdommer til å begå slike uakseptable handlinger? Og hvorfor konsentrerer tendensen seg hovedsaklig rundt 04?

Vår mann, Sigmund Freud.


Freud har svaret. Sett fra et psykoanalytisk perspektiv peker denne adferden mot en fiksering i den orale fasen, som anslås å foregå i våre første 18 måneder på videregående skole.


I denne fasen er elevene enda nye og usikre, og har et stort behov for bekreftelse og utforskning. Som navnet tilsier er munnen den primære samspillskilden i denne perioden. Altså stifter vi bekjentskap med omgivelser og personer gjennom munnen.


Da 04-erne var i den orale fasen (les; deres første år på videregående), var vi vitne til et nedstengt samfunn. Nesten all undervisning foregikk på meet, og sosialisering på fritiden var avgrenset til familie og én klemmevenn. Ugunstige forhold for oral utforskning, for å si det mildt. Det meste av medmenneskelig stimuli fikk de gjennom skjermene sine, og TikTok antas å være alle 04-eres beste venn i perioden september 2020 - mai 2021.


Med andre ord har deres orale fase vært sterkt hemmet, for ikke å si amputert, noe som ikke overraskende ender i sosialt avvikende adferd og autoritetsproblemer.

Noe av det viktigste som skjer i den orale fasen, er å skape en følelse av tillit til personene og systemene rundt en. Grov understimuli i denne fasen vil dermed resultere i en mistillit til nevnte elementer.


En slik mistillit skinner godt gjennom 04-kullets adferd. De er åpenbart kritisk til - og mangler total respekt for - dagens sosiale normer og ikke minst skolens reglement. De har tydelige trust issues hva gjelder struktur og orden, og søker derfor å utfordre og understreke systemenes feilbarhet gjennom gjentatte lovbrudd og null hensynstaging til andre kull og omringende miljø.


En annen konsekvens av komplikasjoner under den orale fasen, er avhengighet og aggresjon. Nok en gang er dette skremmende relevant med tanke på 04-ernes infamøse adferd; de er åpenbart sint på noen. Kanskje ikke nødvendigvis på medelever eller ledelsen (selv om det riktignok er disse som er ofre for deres forbrytelser), kanskje de er misfornøyd med verden? Kanskje føler de seg urettferdig behandlet, frarøvet en glansfullt og pandemifri ungdomstid?


De er også åpenbart avhengig av oppmerksomhet, da deres tøying av loven ikke resulterer i annet enn oppmerksomhet fra skolens styre og elever, så vel som foreldre og media - i tillegg til de store summene brukt til restaurering av ødelagte doer og dører.


Rester etter siste angrep fra 2. klassingene, tirsdag 3. mai.


04-erne livnæres av andres vrede og beundring. Dette er vel til dels forståelig grunnet det faktum at de i en lengre periode av livet har manglet alle former for oppmerksomhet fra alle samfunnets kanter. Faktisk er de såpass underernært på oppmerksomhet at de ikke bare nøyer seg med hærverk; de må også promotere og dokumentere adferden sin på sosiale medier (sjekk ut @realkattenhoodnews, kjempemorsomt). Hvor mye mer desperat kan man bli liksom?


Og dersom noen andre på skolen mot formodning skulle prøve å kreve sin plass i rampelyset, for eksempel russen, blir de misunnelig og ser seg nødt til å kaste noen egg på skoleplassen igjen for å gjenvinne oppmerksomheten de alltid lengter så sårt etter.

Men, la oss nå ikke være så unyanserte - jeg er tross alt Katten-elev jeg også. 04-ernes adferd trenger ikke nødvendigvis tolkes i verste mening. Sjansen er stor for at hærverket er et forsøk på å kommunisere med omverdenen. Som et resultat av deres turbulente forhold til virkeligheten og mistillit til systemenes holdbarhet, er det lett å forstå at 04 har et sterkt ønske om påvirkningskraft overfor verden rundt dem. Erfaringsmessig er omverden uforutsigbar og ukontrollerbar, og dermed ønsker de å ta makten i egne hender ved å selv skape kaoset. En slags kontroll i det ukontrollerte. En trøst i det utrøstelige. Og det er vel egentlig bare litt trist. Og søtt?


Så! 04-erne er ikke nødvendigvis feile, de er bare litt skadet - men hvem er vel ikke det?Skrevet av: Laura Wanvik

Foto/grafikk av: Laura Wanvik

443 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 Comment


Leon Krog Vignal
Leon Krog Vignal
May 09, 2022

Et sterkt vokabular og ordforråd regjerer denne artikkelen, men hele 7 skrivefeil og en veldig rar setningsstruktur, (konkret rettet til siste setning) var umulig å gå glipp av. Vet ikke om dette har noe påvirkning på det fantastiske snittet deres i fremtiden men ville lest over innlegget en ekstra gang før skrytet av høyt snitt oversvømmer avisen.


Hilsen en beundrer i det fjerne fra Langhaugen. (Om jeg er 04 eller ei er ikke relevant.)

Like
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page