Tore Eikelands Legat


Hvem er Tore Eikeland?

Tore Eikeland var en fremragende politiker, som ble født i 1990. Han var en lidenskapelig foredragsholder og aktivist. Tore Eikeland var elev ved Bergen Katedralskole. Da han var 16 år gammel var han en av lederne i AUF og en av grunnleggerne av sosialdemokratisk nettverk for europeiske ungdommer. Den 22.juli 2011 ble han drept, mens han beskyttet andre mot terroristen i massakren på Utøya. Tore Eikeland mente at enhver form for økonomisk endring må starte med utdanning fra en tidlig alder for å endre politiske synspunkter. Hans ideer og han selv blir minnes om via Tore Eikelands legat.Hva er Tore Eikelands legat?

Tore Eikelands legat er en organisasjon som er blitt dannet i Tore Eikelands navn, og har som mål å fremme ungdommers ytring av politiske meninger. Hvert år samles det inn penger til Tore Eikelands legat for å støtte en skole i landsbyen Akokoa i Ghana. Denne skolen skal sikre vanskeligstilte barn utdanning, og det er Tore Eikelands legat som drifter den lokale barneskolen. Her tilbys det en moderne læreplan der barna kan lære om naturen og kulturen i deres omverden. Skolen tilbyr i tillegg Debattklubber, der de unge kan få ytre seg om sine politiske meninger. Når barna forlater Akokoa-landsbyen, for å gå på videregående skoler i byene i nærheten, forlater de ikke Tore-samfunnet. Legatet gir nemlig politisk utdanning og oppfordrer dem til å delta i formell debatt.

Hvordan støtter Bergen Katedralskole legatet i år?

Til tross for Covid-19, jobber fremdeles aksjonskomiteen med å finne nye måter å støtte legatet på. I år har Bergen Katedralskole sin aksjonskomité fått et stort bidrag fra Lions organisasjonen. De har bidratt med 90 Bergenskalendere helt gratis. Elevene ved Bergen Katedralskole skal få muligheten til å selge disse kalenderne for å bidra til innsamlingen.


I tillegg har skolen lagd en innsamling på sin Facebook – side, for at hele skolen, og andre utad, skal kunne få bidra til legatet. Aksjonskomiteen oppfordrer derfor elevene og lærerne ved Bergen Katedralskole om å dele denne innsamlingen videre på sosiale medier, til sine venner og sin familie. Det er også bare til å bidra hvis en ønsker det.

Med vennlig hilsen

Madelen Ellefsen Eide, Solidaritetsansvarlig ved BKS elevrådsstyret.


78 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle