top of page

Spørsmål til ungdomspolitikere


Illustrasjon av Casper Sørestrand

Politikkgruppa treng di hjelp!! Hei, me er to politisk interesserte elevar ved Bergen Katedralskole, og me skal lage politiske spalter i skuleavisa, men me ynskjer ikkje å lage ein treig og kjedelig artikkel om “vegarbeidreformar” og “bybanetrasséar” og “Schengenpolitiske vedtak”. Me har lyst til å skriva ein spennande artikkel som er relevant for dokker, og som dokker kjem til å lika. Me ynskjer å intervjua ungdomspolitekarar i Bergen. Men for å gjera dette treng me hjelp frå dokker, så derfor har me laga eit spørjeskjema som me vil at dokker skal svara på!


LINK:


Skrevet av Max Lødøen og Ingrid Almquist Lien

61 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page