top of page

Ja til Vindmøller?

Oppdatert: 26. sep. 2023 

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Krigen i Europa gjør at vi nå får en liten smakebit på konsekvensene av strømmangel, som forsterker vårt behov for ny energi. Politikere tror de løser denne strømkrisen ved å lete etter mer olje. Det de derimot ikke forstår, er at denne oljevirksomheten vil stå klar om 25 år, og altså ikke bidrar til å løse den energikrisen som skjer i dag. Det å satse på en næring som vil dø ut, gjør at vi snart kommer til å føle på en mye større energikrise enn den vi føler på nå. Derfor trenger vi fornybar energi som er bærekraftig og hjelper de fremtidige generasjonene. Vi har et ansvar for å realisere de prosjektene som ødelegger folk sin utsikt, fremfor prosjekter som ødelegger et helt folk sine menneskerettigheter.


I Vestland har alle partiene vedtatt (med unntak av FRP) at fylket skal bli et nullutslipps-fylke innen 2030, og med det følger et ansvar for å gjennomføre mange gode klimatiltak. Raffineriet på Mongstad står for nesten halvparten av CO2-utslipp fra industri i hele fylket, og er med det Norges aller største utslippspunkt for klimagasser. Kraftverket på Mongstad produserer 0,6 terawattimer i året, så hvis det skal legges ned, må det komme et alternativ for strømbehovet som oppstår. Lokale politikere har derfor lagt inn et forslag om å bygge fem vindmøller som skal reises på den allerede ødelagte naturen på industriområdet. Vi i Natur og Ungdom stiller oss svært positive til utbygging av disse vindmøllene og ser på det som et godt tiltak for hele fylket. Prosjektet kan være med på å utfase en av de største faktorene på utslippskaken til Vestland fylke. Vi sier ikke nei bare for å si nei.


Her går Natur og ungdom imot Naturvernforbundet, og at mener det er urimelig å si nei til ofre som bare er rett og rimelig at vi skal gjøre, for å nå de målene vi har satt oss. Jeg har selv kjempet aktivt mot vindmøllene på Fosen, men mener det er en skam hvis noen kan finne på å sammenligne Fosen-vindmøllene med noen andre saker som omhandler vindmøller (med mindre de også bryter menneskerettigheter). På Fosen kjemper vi en menneskerettighetskamp, og spørsmålet om energi her blir derfor helt irrelevant. Her er det snakk om en stat som uten lov frarøver samene på Fosens urørte beiteområder, som videre kan få fatale konsekvenser når det gjelder ivaretakingen av den samiske kulturen og det samiske språket. Med det sagt vil vi altså ikke stoppe utbygging av fornybar energi, tvert imot, vi vil at alle skal ta et tak og hjelpe til for å løse energikrisen, bare vær så snill, hold dere unna områder som ødelegger allerede truede tradisjoner og næringer.


Argumentet om utsikt er et forståelig argument. Saken her er at vindmøllene skal bygges på et industriområde; hvordan kan dette regnes som fin utsikt? Argumenter om at veien som skal bygges til vindmøllene er et stort naturinngrep, funker heller ikke i denne saken, siden alt er på plass. Når det gjelder støy vil en liten vindpark gi ca. 40 dba ved 500-600 meters avstand. På Mongstad er det ca. 3-4 hus som står innenfor den avstanden til industriområdet. 40 dba kan du tilsvare med brummingen til kjøleskapet, eller lyden av veldig lett regn.


Derfor vil jeg, på vegne av hele Vestland Natur og Ungdom, skryte av forslaget om vindmøllene på Mongstad, og si til lokale politikere at dere har store deler av miljøbevegelsen i ryggen for at vindmøllene skal reises. Takk for at dere forstår krisen vi er i, og takk for at dere vet hvilke prioriteringer som skal tas.

 

Skrevet av Matilde Marjala, Leder i bergen Natur og Ungdom

114 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page