De sosiale forventningene

Har du noe du gleder deg til? Juleferie? En langhelg på hytten? Julaften? Å gå tur med en venn? Det er nemlig veldig viktig for din lykkefølelse å ha noe å glede seg til i fremtiden, og noe å mimre tilbake til.

Julen handler for eksempel ikke bare om selve julaften- ventetiden, juleforberedelsene og kalender er jo nesten det viktigste og beste! Motivasjonen en får til å gjøre ferdig de siste innleveringene og prøvene- bare på grunn av tanken på juleferie. Det å ha noe å glede seg til er tett knyttet opp mot det å være inkludert i et sosialt felleskap. Føler du deg ekskludert har du mindre å se frem til. Dette viser ny forskning fra tidsskriftet «Self and Identity».


Det ble gjort en rekke forsøk for å bekrefte denne teorien. De første resultatene viste at sterk sosial tilhørighet øker lykkefølelsen mens svak sosial tilhørighet har motvirkende effekt.

Sosiale forventninger i fremtiden synes å være svært viktig for ens tilfredshet.


Forskerne oppdaget at de som ble ekskludert følte seg mindre lykkelig enn de som ble inkludert. Deltakerne som ble ekskludert hadde større forventning om å bli avvist tiden fremover- og denne forventningen førte med seg et lavere lykkenivå i nåtid. Grunnen til dette er at vi ofte ser for oss en fremtid som ligner på vår nåtid eller fortid. Har vi blitt ekskludert tidligere, er det lettere å forestille seg at det vil skje fremover også.

Det kan være lett å tenke at det er lite å glede seg til i fremtiden på grunn av korona. Planene vi hadde for året er blitt avlyst, og en rekke aktiviteter er ikke lenger mulig å gjennomføre. Det er derfor viktigere enn noensinne å ta initiativ til å gjøre ting vi kan se frem til.


Det er faktisk mye vi fremdeles kan gjøre, til tross for smitteverntiltakene. Vi kan gå turer, dyrke nye hobbyer, spise middag med en nærkontakt eller dra på hytteturer. Min søster arrangerte en ordentlig fest for hun og én annen venninne- med diskolys, god mat og øl.

Disse innovative løsningene for hvordan vi kan være sosiale i tider hvor sosial distansering er allmenn pålagt, er utrolig avgjørende for vår lykkefølelse! I en hverdag som er så annerledes enn den vi er vant til, er det nettopp disse planene (og det å glede seg til dem) som gjør tilværelsen litt bedre.


Kilder/ les ler om dette:

https://psykologtidsskriftet.no/oppsummert/2020/09/sosiale-forventninger-driver-lykkefolelsen Lest: 21.nov/2020

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle